กระเบื้องไม้งาม ROOF TILES CEMENT TILES EMBOSSED TILES CERAMIC TILES ABS MOULDS SPECIAL ITEMS INSTALLATION STORY & AWARDS CONTACT US


กระเบื้องซีเมนต์ / Encaustic Cement Tiles
Size 8" x 8" Inch / 25 sheet per 1 sq.m.

Can produce the pattern according to customer design.


Photo Gallery ภาพผลงานตัวอย่าง

ไทวิจิตร

ไทวิจิตร
ไทวิจิตร
ไทวิจิตร
ไทวิจิตร

ไทบรรจง

ไทบรรจง
ไทบรรจง
ไทบรรจง
ไทบรรจง

เวนิส

เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิส

เวนิส บีร่า

เวนิส บีร่า
เวนิส บีร่า
เวนิส บีร่า
เวนิส บีร่า

เพชรพวง

เพชรพวง
เพชรพวง
เพชรพวง
เพชรพวง

มณียกช่อ

มณียกช่อ
มณียกช่อ
มณียกช่อ
มณียกช่อ

ดอกหมาก

ดอกหมาก
ดอกหมาก
ดอกหมาก
ดอกหมาก

ไทมงกุฏ

ไทมงกุฏ
ไทมงกุฏ
ไทมงกุฏ
ไทมงกุฏ

ไทอุดม

ไทอุดม
ไทอุดม
ไทอุดม
ไทอุดม

ไอริส

ไอริส
ไอริส
ไอริส
ไอริส

เดริส

เดริส
เดริส
เดริส
เดริส

เวโก้

เวโก้
เวโก้
เวโก้
เวโก้

ไทจรุง

ไทจรุง
ไทจรุง
ไทจรุง
ไทจรุง

ไทจรัส

ไทจรัส
ไทจรัส
ไทจรัส
ไทจรัส

ไทเทเวศ

ไทเทเวศ
ไทเทเวศ
ไทเทเวศ
ไทเทเวศ

ไทวงกต

ไทวงกต
ไทวงกต
ไทวงกต
ไทวงกต

ไทล้านนา

ไทล้านนา
ไทล้านนา
ไทล้านนา
ไทล้านนา

ไทกุดั่น

ไทกุดั่น
ไทกุดั่น
ไทกุดั่น
ไทกุดั่น

ไทณฎา

ไทณฎา
ไทณฎา
ไทณฎา
ไทณฎา

เรยีนา

เรยีนา
เรยีนา
เรยีนา
เรยีนา

เรยีนาโกร

เรยีนาโกร
เรยีนาโกร
เรยีนาโกร
เรยีนาโกร

เรยีนาสมอล

เรยีนาสมอล
เรยีนาสมอล
เรยีนาสมอล
เรยีนาสมอล

เรยีนาโฟดิส

เรยีนาโฟดิส
เรยีนาโฟดิส
เรยีนาโฟดิส
เรยีนาโฟดิส

บุษกร

บุษกร
บุษกร
บุษกร
บุษกร

ไทนารา

ไทนารา
ไทนารา
ไทนารา
ไทนารา

ประจำยาม

ประจำยาม
ประจำยาม
ประจำยาม
ประจำยาม

ผ้าขิด

ผ้าขิด
ผ้าขิด
ผ้าขิด
ผ้าขิด

ผ้าทอ

ผ้าทอ
ผ้าทอ
ผ้าทอ
ผ้าทอ

ผ้าเย้า

ผ้าเย้า
ผ้าเย้า
ผ้าเย้า
ผ้าเย้า

ผ้าย้อม

ผ้าย้อม
ผ้าย้อม
ผ้าย้อม
ผ้าย้อม

ดอกเหมย

ดอกเหมย
ดอกเหมย
ดอกเหมย
ดอกเหมย

บัวจีน

บัวจีน
บัวจีน
บัวจีน
บัวจีน

โบตั๋น

โบตั๋น
โบตั๋น
โบตั๋น
โบตั๋น

ไทขจร

ไทขจร
ไทขจร
ไทขจร
ไทขจร

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น
คาร์เนชั่น
คาร์เนชั่น
คาร์เนชั่น

จำปาลาว

จำปาลาว
จำปาลาว
จำปาลาว
จำปาลาว

โอเรียนทอล

โอเรียนทอล
โอเรียนทอล
โอเรียนทอล
โอเรียนทอล

คลาสสิคเคิล

คลาสสิคเคิล
คลาสสิคเคิล
คลาสสิคเคิล
คลาสสิคเคิล

ลูกเสือโลก

ลูกเสือโลก
ลูกเสือโลก
ลูกเสือโลก
ลูกเสือโลก

สามมิติ

สามมิติ
สามมิติ
สามมิติ
สามมิติ

หกเหลี่ยม

หกเหลี่ยม
หกเหลี่ยม
หกเหลี่ยม
หกเหลี่ยม

ผ้าม้ง

ผ้าม้ง
ผ้าม้ง
ผ้าม้ง
ผ้าม้ง
ผ้าม้ง
ผ้าม้งCorner & Border

Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & Border
Corner & BorderCement Tiles Solid Color

Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid Color
Cement Tiles Solid ColorCustom Made

Custom Made
Custom Made
Custom Made
Custom Made
Custom Made
Custom Made
Custom Made
Custom Made tiles

special promotion บริษัท กระเบื้องไม้งาม จำกัด: 77/8 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
Mai Ngam Tiles Co.,Ltd.: 77/8 Moo.3 Sanklang Sankampang Chiangmai 50130 Thailand
Tel: +6653-338776, +6653-384534, Mobile: +6693-1309000
E-mail: maingamtiles2011@gmail.com
Usage Statistics: 0020614
facebook line youtube
instagram pinterace